คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 เม.ย.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ University of Benkulu
 
     
         เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ University of Benkulu 
ประเทศอินโดนีเซีย  เข้าศึกษาดูงานและบรรยายพิเศษให้กับนิสิต ในความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ และ University of Benkulu