คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 เม.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ส่งคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย University of Benkulu เดินทางกลับ
 
     
            คณบดีคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค มอบของที่ระลึกให้กับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัย University of Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศต่อไป