คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 เม.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์และอาจารย์อาวุโสจาก University of Bengkulu
 
     
          บรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์และอาจารย์อาวุโสจาก University of Bengkulu ในหัวข้อ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure Law by Professor. HerLambang, PH.D.) กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (Private International Law by Ema Septaria, S.H., M.H.)
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม 17401 และ 17402 วิทยาเขตสงขลา