คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 เม.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้เรียน
 
     
                   วันที่ 26 เมษายน 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประชุมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิต วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ณ อาคารเรียนรวม 17 ห้อง 17401 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา