คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.60 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตารางสอบและตารางคุมสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตสงขลา