คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 พ.ค.60 ถึงวันที่ 5 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค วิชา มรดก
 
     
        ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค วิชา มรดก กลุ่ม 1201 และ 1202 ตามเอกสารที่แนบ