คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหมปี ๒๕๖๐ วิทยาเขตพัทลุง
 
     
      กำหนดวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหมปี ๒๕๖๐ สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งครับ : 
http://www2.tsu.ac.th/esd/news/files_menu/20170517141805.pdf