คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
     
         วันที่ 18 พ.ค.60 เวลา 11.30 น. รศ.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าพบเพื่อหารือแนวทางในการปฎิบัติงานและพัฒนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อความยั่งยืน จาก พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา