คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมบุคลากรเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์
 
     
           เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมบุคลากรเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา