คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ก.ค.60 ถึงวันที่ 18 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญชวนสมัครเข้าร่วมงาน The International Conference on Teaching and Learning (i-TeLearN 2017)
 
     
รายละเอียดเพิ่มเติม : โหลดเอกสาร       

     ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน The International Conference on Teaching and Learning (i-TeLearN 2017) หัวข้อ Soaring to Excellence in Teaching and Learning ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ Universiti Teknologi MARA Perlis ประเทศมาเลเซีย สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560