คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมหารือกับ นายบัญชา หนูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา และนายคมเดช ชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
 
     
       วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมหารือกับ นายบัญชา หนูประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา และนายคมเดช ชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมด้านคุ้มครองสิทธิและการเยียวยา