คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กฎหมายใหม่
 
     

กฎหมายใหม่ ที่มา : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/069/1.PDF