คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้โอวาทแก่นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนแสงทองวิทยา
 
     
        วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-08.45 น.รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศิษย์เก่าแสงทองวิทยารุ่น 31 ให้โอวาทแก่นักเรียนชั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา