คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา
 
     
          วันที่ 6 กันยายน 2560 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา โดยพูดคุยกับประชาชนที่มาใช้บริการหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา เรือนจำกลางยะลา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่องานด้านคุ้มครองสิทธิและเยียวยาในจังหวัดชายแดนภาคใต้