คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.60 ถึงวันที่ 28 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ
 
     
        วันที่ 10 กันยายน 2560 สภาทนายความจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความจังหวัดสงขลา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 ห้อง 744