คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหัวข้อ " บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการใช้ทักษะเทคนิคการไกลเกลี่ยและระงับข้อพิพาท"
 
     
           วันที่ 14 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหัวข้อ " บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการใช้ทักษะเทคนิคการไกลเกลี่ยและระงับข้อพิพาท" ตามโครงการพัฒนาศักยภาพประธานและกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการขับเคลื่อนภารกิจสู่ชุมชน จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส ณ ดิอามานรีสอทร์ท อ.เทพา จ.สงขลา