คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าและตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเข้าพบ รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์
 
     
       เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ศิษย์เก่าและตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเข้าพบ รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เพื่อพูดคุยแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายและการทำงานร่วมกับชุมชนให้แก่นิสิต