คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ Service Excellence และโครงการพัฒนาคณะนิติศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
 
     
      วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ Service Excellence และโครงการพัฒนาคณะนิติศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx): กลยุทธิ์การพิชิตใจผู้บริการ บรรยายโดย อาจารย์ณัฐกานต์ อร่ามวิทย์ ณ J Glass Swimming Pool & Cafe Songkhla