คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการรับนิสิตแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงานจากคณะนิติศาสตร์ University of Bengkulu
 
     
          ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และ University of Bengkulu, Indonesia เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมรับนิสิตแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงาน (Internship Program) จากคณะนิติศาสตร์ University of Bengkulu จำนวน 1 คน คือ Miss Sella Ramadhani
          โดยในกิจกรรมครั้งนี้ Miss Sella Ramadhani จะเข้ารับการฝึกงานที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสงขลาและศาลจังหวัดสงขลา มีกำหนดระยะเวลา 1 เดือน รวมทั้งจะเข้าศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายบางรายวิชาอีกด้วย