คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Learning TSU MOOC
 
     
    วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Learning TSU MOOC ด้วยคณะนิติศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ใน การนำเอาระบบสารสนเทศมาใช่้ในการเรียนการสอน ด้วยระบบ TSU MOOC ให้กับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา