คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สภาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ลงพื้นที่ ม.8 (บ้านหน้าป่า) และ ม.3(บ้านศาลาน้ำ)
 
     
       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สภาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ลงพื้นที่ ม.8 (บ้านหน้าป่า) และ ม.3(บ้านศาลาน้ำ) ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประกอบการจัดทำแผนชุมชน ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้วในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิต