คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สมาคมศิษ์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ามอบของที่ระลึกและอวยพร รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สมาคมศิษ์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ามอบของที่ระลึกและอวยพร รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และหารือระหว่าง 2 หน่วยงานเพื่อนำมาปรับใช้ในโอกาศต่อไป