คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตัวแทนสโมสรนิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เข้ามอบของที่ระลึก และรับโอวาสจาก รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
 
     
     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ตัวแทนสโมสรนิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เข้ามอบของที่ระลึก และรับโอวาทจาก รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่