คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การเขียนข้อเสนองานวิจัย
 
     
          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา  2560  เรื่อง การเขียนข้อเสนองานวิจัย บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ