คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 12 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นายอนุสร ตันติโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา บรรยายในรายวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่น
 
     
        เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก นายอนุสร ตันติโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา บรรยายพิเศษในรายวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่น ให้กับนิสิต  ณ อาคารเรียนรวม 2 ตึก 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา