คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Learning TSU MOOC ให้กับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
 
     
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Learning TSU MOOC ด้วยคณะนิติศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ใน การนำเอาระบบสารสนเทศมาใช่้ในการเรียนการสอน ด้วยระบบ TSU MOOC ให้กับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา