คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
 
     
     วันที่ 5 มีนาคม 2561 รองศาสตารจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดกิจกรรมฝึกซ้อมบัณฑิตและร่วมซักซ้อมความเข้าใจบัณฑิตในงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมให้การฝึกซ้อมในช่วงวันที่ 5-7 มีนาคม 2561