คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยายพิเศษในหัวข้อ Indonesian Alternative Dispute Resolution
 
     
เอกสารประกอบการบรรยาย : Downlond file
Dr. Candra Irawan Ibnur ผู้เชี่ยวชาญด้าน Indonesian Economic law จาก Faculty of Law, University of Bengkulu 
13 มีนาคม 2560 – Dr. Candra Irawan Ibnur บรรยายพิเศษ ณ ห้อง 17401 เวลา 18.00 – 20.00 น.
15 มีนาคม 2560 - Dr. Candra Irawan Ibnur บรรยายพิเศษ ณ ห้อง MF1306 เวลา 13.00-15.00 น.