คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Indonesian Alternative Dispute Resolution
 
     
      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Indonesian Alternative Dispute Resolution โดย Dr. Candra Irawan Inbur ผู้เชี่ยวชาญด้าน Indonesian Economic law จาก Faculty of Law, University of Bengkulu ณ อาคารเรียนรวม 2 ห้อง 17401 เวลา 18.00 – 20.00 น. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา