คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชน และคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนฯ
 
     
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00น. ห้องประชุมCLO ศาลากลางจังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชน และคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนฯ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานนายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 4  เพื่อรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในจังหวัดสงขลาต่อคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนฯของสหประชาชาติ