คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษ
 
     
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษในรายวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา