คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับนักเรียนที่มาสอบแข่งขันเข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 รองศาสตาจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับนักเรียนที่มาสอบแข่งขันเข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในโครงการโควต้าภูมิภาค 14 จังหวัด ณ อาคารเรียนรวม 2