คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง
 
     
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่เข้ารับการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง