คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace : Happy Family)
 
     
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace : Happy Family) โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ในคณะนิติศาสตร์ ผู้ใหญ่ที่ให้การเคารพ มีกิจกรรมการทำขนม(บัวลอย) และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคารสำนักงานนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา