คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสอบสงขลา
 
     
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสอบสงขลา 11-16 เมษายน 2561 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา  ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา