คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 พ.ค.61 ถึงวันที่ 4 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารในสถาบันการศึกษา
 
     
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารในสถาบันการศึกษา 
ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมักษิณ วิทยาเขตสงขลา