คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2564
 
     
เมื่อวันที่ 25 เมษยน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2564 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา