คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติ
สัญลักษณ์ประจำคณะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
 
สัญลักษณ์ประจำคณะ กลับหน้าหลัก

                                      ตราสัญลักษณ์ที่เป็นทางการ