คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
คณบดีคณะนิติศาสตร์
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
 
สัญลักษณ์ประจำคณะ กลับหน้าหลัก

                                      ตราสัญลักษณ์ที่เป็นทางการ