คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติ
สัญลักษณ์ประจำคณะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
 
ทําเนียบคณบดี กลับหน้าหลัก

 
 อาจารย์ศรุต   จุ๋ยมณี
ดำรงตำแหน่ง คณบดี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2560

 
 
     
     
   รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
ดำรงตำแหน่ง คณบดี
ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน