คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะนิติศาสตร์
สัญลักษณ์ประจำคณะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทําเนียบคณบดี
คณบดีคณะนิติศาสตร์
สารจากคณบดี
ภารกิจคณบดี
ภารกิจรองคณบดี อาจารย์กฤษฎา
สายตรงคณบดี
ร้องเรียน/เสนอแนะ
ข้อมูลการติดต่อ
 
ทําเนียบคณบดี กลับหน้าหลัก

 
 อาจารย์ศรุต   จุ๋ยมณี
ดำรงตำแหน่ง คณบดี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2560

 
 
     
     
   รองศาสตราจารย์ กรกฎ  ทองขะโชค
ดำรงตำแหน่ง คณบดี
ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน