คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เอกสารประกอบการสอน
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี
อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์
อาจารย์ธีรยุทธ ปักษา
อาจารย์หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร
อาจารย์อำพน เจริญชีวินทร์(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์พรรณชม อ่อนน้อย(อาจารย์พิเศษ)
 
อาจารย์ศรุต จุ๋ยมณี กลับหน้าหลัก

กฎหมายปกครอง1
            -  กฎหมายปกครองหนึ่ง ชุดที่1
            -  กฎหมายปกครองหนึ่ง ชุดที่2      
      กฎหมายปกครอง2
  1. คดีชี้ขาด1
  2. คดีชี้ขาด2
  3. คดีชี้ขาด3
  4. คดีชี้ขาด4
  5. คดีชี้ขาด5
  6. คดีชี้ขาด6
  7. คดีชี้ขาด6-1
  8. คดีชี้ขาด7
  9. คดีชี้ขาด8
  10. คดีชี้ขาด9