คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
ร้องเรียน/เสนอแนะ
สายตรงคณบดี
 
แผนที่ กลับหน้าหลัก

 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
 
เว็บไซต์ : http://law.tsu.ac.th 

อีเมล์ : law.tsu.ac.th@gmail.com
 
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ โทรสาร : 074-317699
 

มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

โทรศัพท์ : 0-7460-9600