คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
ร้องเรียน/เสนอแนะ
สายตรงคณบดี
 
ข้อมูลการติดต่อ กลับหน้าหลัก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000

โทร 0-7431-7600 ต่อ 8777

โทรสาร 0-7432-7172 

https://www.facebook.com/KhnaNitisastrMhawithyalayThaksin/

*************************************************************************************

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

โทร. 0-7460-9600  ต่อ 5201-4

โทรสาร 0-7460-9631

https://www.facebook.com/thaksin.law

*************************************************************************************

E-mail : law.tsu.ac.th@gmail.com