คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ศิษย์เก่า
ชมรมนิสิตเก่านิติศาสตร์
กฎหมายแก้ไขใหม่
 
กฎหมายแก้ไขใหม่ กลับหน้าหลัก


กฎหมายใหม่ ที่มา : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/069/1.PDF