คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
นิสิต
ตารางสอน/ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
ผลงานของนิสิต
สโมสรนิสิต
คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปี 2555
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
แนะแนวศึกษาต่อ
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ/ปกติ
รายละเอียดการรับสมัครเรียนแบบบล็อกคอร์ส ศ.-อ.
 
ตารางสอน/ตารางสอบ ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ กลับหน้าหลัก


เลขที่นั่งสอบ(วิทยาเขตสงขล)

19 มิถุนายน 2561
20 มิถุนายน 2561

21 มิถุนายน 2561

22 มิถุนายน 2561

23 มิถุนายน 2561

24 มิถุนายน 2561

25 มิถุนายน 2561


26 มิถุนายน 2561

27 มิถุนายน 2561


28 มิถุนายน 2561

29 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน 2561

31 มิถุนายน 2561
1 สิงหาคม 2561
2 สิงหาคม 2561

  • 0801451 กฎหมายอาเชียน สอบวันที่ 2 สิงหาคม 2561  เวลา 17.30-20.30 น. ห้องสอบ 17313  กลุ่ม 1201