คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
นิสิต
ตารางสอน/ตารางสอบ
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
ผลงานของนิสิต
สโมสรนิสิต
คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปี 2555
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ
แนะแนวศึกษาต่อ
รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ/ปกติ
รายละเอียดการรับสมัครเรียนแบบบล็อกคอร์ส ศ.-อ.
 
ชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบ/เลขที่นั่งสอบ กลับหน้าหลัก

วันที่สอบ 12 ธันวาคม 2560 
        
      เวลาสอบ 13.00-16.00น.            เวลาสอบ 17.00-20.00น.

วันที่สอบ 13 ธันวาคม 2560 

      เวลาสอบ 17.00-20.00น.
วันที่สอบ 14 ธันวาคม 2560 

       เวลาสอบ 17.00-20.00น.
วันที่สอบ 15 ธันวาคม 2560

       เวลาสอบ 17.00-20.00น.
วันที่สอบ 
16 ธันวาคม 2560 

       เวลาสอบ 09:00-12:00น.        เวลาสอบ 17.00-20.00น.
วันที่สอบ 
17 ธันวาคม 2560 

       เวลาสอบ 09:00-12:00น.        เวลาสอบ 17.00-20.00น.

  •  


วันที่สอบ 
18 ธันวาคม 2560 
     
      เวลาสอบ 17.00-20.00น.
วันที่สอบ 19 ธันวาคม 2560

     เวลาสอบ 17.00-20.00น.

วันที่สอบ 20 ธันวาคม 2560

     เวลาสอบ 17.00-20.00น.

วันที่สอบ 21 ธันวาคม 2560

     เวลาสอบ 17.00-20.00น.
วันที่สอบ 23 ธันวาคม 2560
     
     เวลาสอบ 09.00-12.00น.
     เวลาสอบ 17.00-20.00น.