คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
VDO CLIP กลับหน้าหลัก
  โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
  โครงการอบรมหลักสูตร การอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสงขลา ตอนที่3
  คณบดี คณะนิติศาสตร์ แนะนำคณะกับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
  โครงการอบรมหลักสูตร การอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสงขลา ตอนที่2
  โครงการอบรมหลักสูตร การอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสงขลา ตอนที่1
  การแข่งขันแถลงปิดคดีด้วยวาจาต่อศาลชั้นต้น

หน้าที่ :