มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดบรรยายพิเศษวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1
โครงการกฎหมายอาญาระหว่างประเทศร่วมสมัย กับประเด็นข้อท้าทาย วิกฤติโรฮิงยา เสียงของผู้ไร้สิทธิ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมบุคลากรประจำคณะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารยุติธรรมระดับจังหวัด จ.พัทลุง (กพย จ.พัทลุง)
โครงการประชุมผู้ประสานหลักของเครือข่ายภาคประชาสังคม ในประเด็น ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภาคใต้
การประเมินคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบบรรยาย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม TSU Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ
รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารยุติธรรม ระดับจังหวัดสงขลา(กพยจ.สงขลา)
คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม TSU Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ
ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พบปะนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรหัวข้อ " บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการใช้ทักษะเทคนิคการไกลเกลี่ยและระงับข้อพิพาท"
การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ร.ต.ท.ธริทธิ์ วังสุภา รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำจรวจภูธรบันนังสตา มอบหนังสือให้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรการเงินชุมชนแก่ชาวบ้าน
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับเกียรติบัตร รับรองเป็น วิทยากร
รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์


หน้าที่ :