EN

มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 8/2561
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกส่วนภูมิภาค (ภาค 9) เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2561 ภาคสมทบ หลักสูตร Block Course
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต กับโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันนักประชาสัมพันธ์ด้านงานยุติธรรม
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
โครงการก้าวแรกลูกนิติศาสตร์ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่
ครงการนิสิตฝึกงาน กิจกรรมสัมนานิสิตฝึกงานประจำปีการศึกษา 2560
YOUNG JUSTICE PUBLIC RELATIONS 2018
โครงการก้าวแรกลูกนิติศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือ พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และ พ.ต.อ.ฉลอง เล็กน้อย หัวหน้ากลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
คณบดีคณะนิติศาสตร์ และรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตภาคสมทบที่มารายงานตัวเข้าเป็นนิสิตประจำปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม
คณาจารย์ และตัวแทนนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันรพี
พิธีวางพวงมาลาสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย"
นิสิตจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเบงกูลู ร่วมเข้าแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หลังจากได้รับการฝึกงาน
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือกับ พ.ต.อ.นรินทร์ บูสะมัญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และ พ.ต.อ.สาธิต จันศร ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลา
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าหารือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดปัตตานี
ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตพัทลุง


หน้าที่ :