มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
สำรวจข้อมูลผู้นำชุมชนและตัวแทนชาวบ้านตำบลบ้านพร้าว หมู่ 3 และหมู่ 8 อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมบุคลากรประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561
ตัวแทนสโมสรนิสิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เข้ามอบของที่ระลึก และรับโอวาสจาก รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
สมาคมศิษ์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ามอบของที่ระลึกและอวยพร รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
โครงการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ รับโอวาทและอวยพรปีใหม่ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ รับโอวาทและอวยพรปีใหม่ จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ
เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเข้าพบและแลกเปลี่ยนในประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่กับผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเบงกูลู ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบและแลกเปลี่ยนในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายกับบุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ภายใต้โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมนำยุติธรรมสู่สังคม ครั้งที่ 1
คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สภาบันปฏิบัติการชุมชนฯ ลงพื้นที่ ม.8 (บ้านหน้าป่า) และ ม.3(บ้านศาลาน้ำ)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมการใช้งานระบบ E-Learning TSU MOOC
กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กิจกรรมไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการรับนิสิตแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงานจากคณะนิติศาสตร์ University of Bengkulu
โครงการ Service Excellence และโครงการพัฒนาคณะนิติศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
ศิษย์เก่าและตัวแทนจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเข้าพบ รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดบรรยายพิเศษวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง1


หน้าที่ :