ข่าวสารต่างๆ


ดูข่าวทั้งหมด »ข่าวกิจกรรม
 
นิสิตนำเสนอผลงาน รายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2-2561..
(อ่านแล้ว 85)
ดูรายละเอียด... 
รายวิชา 0000162 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต นำเสนอ pos..
(อ่านแล้ว 211)
ดูรายละเอียด... 
นำเสนอผลงานของนิสิตในรายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ..
(อ่านแล้ว 118)
ดูรายละเอียด... 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมิณผลการเรียนรู.. (อ่านแล้ว 172)
ดูรายละเอียด...
 

โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและศึกษาด.. (อ่านแล้ว 152)
ดูรายละเอียด...
 

โครงการ Workshop การจัดทำรายวิชา บังคับ กลุ่มบูรณาการ.. (อ่านแล้ว 169)
ดูรายละเอียด...ดูกิจกรรมทั้งหมด »

General Education