ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.ค.59 ถึงวันที่ 25 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ นโยบายการจัดการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
 
     
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
ประจำปีการศึกษา 2559
(รายละเอียดดังแนบ)