ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.59 ถึงวันที่ 13 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การตรวจเยี่ยมนิสิตทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
 
     
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น.
          เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้ได้รับทุนการศึกษาและติดตามผลการเรียนของนิสิต  มูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้แก่ นางสาวปิ่นมณี สุขคุ้ม นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

                                                                           
   ประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนิสิต
                                                                                                                  มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
                                                                                                                     โทร 074-609604  ภายใน 8522